Giá cước ViệtPhone

Giá cước ViệtPhone
Di động VietPhone sử dụng sóng T-Mobile và O2 cho việc truyền dẫn
VietPhone:
                   Vừa Dùng Tự Do lại Có Phí Rẻ

Sóng của các hãng chỉ phục vụ cho việc truyền dẫn.
Hệ thống tính cước,các đối tác mạng do chúng tôi thiết lập.Do đó chúng tôi đảm bảo được chất lượng dịch vụ.


Giá cước :

Tất cả giá đã có thuế DPH 21%

Hình thức: nộp tiền trước ,không hợp đồng.

Cước gọi:
Gọi di động cùng mạng    :0,6 Kč/phút
Gọi di động khác mạng    :1,5 Kč/phút
Gọi Việt nam ,gọi lại         :1,89Kč/phút  (Bấm gọi số Việt nam 5 giây ngắt,hệ thống gọi lại và nối về VN)
Gọi Việt nam gọi thẳng     :2,49 Kč/phút


Tin nhắn:
SMS đến các hãng di động Séc     :1,5Kč
SMS quốc tế,Việt nam                    :2,5Kč

Internet:              1MB                     :1,0 Kč.


Phí tuần:                                                          :9 Kč.
Trong tuần quý khách sử dụng từ 75 Kč trở lên,phí tuần=0kč

Sim có thể bị khóa khi tài khoản âm tiền,nạp vào sẽ tự động kích hoạt