Di động VietPhone

Di động VietPhone
Di động VietPhone là mạng di động ảo toàn phần được sử dụng trên nền mạng di động của T-Mobile và các đối tác di động của T-Mobile tại Séc(O2)
VietPhone.cz(bấm xem) là tên của mạng di động và là một trong các dịch vụ mới của công ty MiTy plus
Công ty có giấy phép và đăng ký với nhà nước Séc đã hoạt động trong ngành truyền dẫn và viễn thông từ tháng 3 năm 2008.Hiện chúng tôi đang thuê sóng của hãng T-Mobile và O2.Với sóng của hãng khác chúng tôi đang hoàn thiện,dự định sẽ hoàn tất sớm.Khi cho SIM vào máy  sẽ hiện lên dòng chữ VietPhone.cz(bấm xem) để phân biệt với các hãng di động khác. Chúng tôi chỉ thuê sóng của hãng di động để truyền dẫn.Các việc liên quan khác do chúng tôi đảm nhận.

Giá cước :

Tất cả giá đã có thuế DPH 21%

Hình thức: nộp tiền trước ,không hợp đồng.Cước gọi:
Gọi di động cùng mạng    :0,60 Kč/phút
Gọi di động khác mạng    :1,20 Kč/phút
Gọi Việt nam ,gọi lại         :1,80Kč/phút  (Bấm số Việt nam 5 giây ngắt,chờ gọi lại và nối về VN)
Gọi Việt nam gọi thẳng     :2,20 Kč/phút

Tin nhắn:
SMS đến các hãng di động Séc     :1,5Kč
SMS quốc tế,Việt nam                    :2,5Kč

Internet:                                          
69Kč/150MB/tháng

Phí tuần:                             :7 Kč.
Trong tuần quý khách sử dụng từ 50 Kč trở lên,phí tuần=0kč


Giấy phép kinh doanh

Datum zahájení podnikatelské činnosti subjektu: 06.03.2008
Veřejně dostupné služby
 1. Veřejně dostupná telefonní služba
  Územní rozsah: Česká republika
 2. Služby přenosu dat
  Územní rozsah: Česká republika
 3. Služby přístupu k síti Internet
  Územní rozsah: Česká republika

Neveřejné služby
 1. Ostatní hlasové služby
  Územní rozsah: Česká republika
  Podnikatel oznámil ukončení této činnosti ke dni 14.5.2012.
 2. Ostatní hlasové služby
  Územní rozsah: Česká republika
 3. Šíření rozhlasového a televizního signálu
  Územní rozsah: Česká republika